Thursday, February 25, 2010

"White Scarf" 5x7


"White Scarf"
Oil on Masonite Panel
5" x 7"
2010

$89.95
FREE SHIPPING

Tuesday, February 23, 2010

"Gold Crown" 5x7


"Gold Crown"
Oil on Masonite Panel
5" x 7"
2010

$89.95
FREE SHIPPING

"Hopeful" 5x7


"Hopeful"
Oil on Masonite Panel
5" x 7"
2010

$89.95
FREE SHIPPING

"Solemn Moment" 5x7


"Solemn Moment"
Oil on Masonite Panel
5" x 7"
2010

$89.95
FREE SHIPPING